0(322) 456 29 21
·
avhukuk@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
Ücretsiz Danışmanlık

Aile Hukuku

Case Study Caption
11

Ofisimizin uzman kadrosuyla ağırlıklı olarak hizmet verdiği alanların başında anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması, nafaka bağlanması, nafaka tutarının değiştirilmesi, yoksulluk, iştirak, yardım nafakaları davaları, yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, nişanın bozulmasından doğan davalar, evliliğinin feshi davası, eşler arasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan davalar, soy bağının reddi davası, babalık davası, evlat edinme davası, evlilik dışı doğan çocuğun tanınması, çocuğu tanımanın iptali davası, ailenin korunması ile ilgili dava ve önlenmeler, iddet ve müddetinin kaldırılması, aile hukuku ile ilgili ve vesayet ile ilgili davalar yer almaktadır. Ofisimizin avukatları olarak  yukarıda saydığımız Aile Hukuku konularına giren alanlarda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlanmaktadır. Boşanma davalarında en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi öncelikli olarak boşanma davası taraflarının boşanma davası sürecini boşanma avukatı temsili olmadan, kendilerinin yürütebileceğini düşünüp boşanma davasının sonucunda ise boşanma davasının taraflarının hak mahrumiyetleri yaşamalarıdır. Öncelikli olarak Aile Hukukumuzda avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak boşanma davası süreci kesinlikle bir boşanma avukatı tarafından takip ve temsil yolu ile sağlanmalıdır. Hal böyle iken boşanma davası sürecinde yaşanacak olan psikolojik sıkıntılar ve boşanma davası sonucu yaşanabilecek hak kayıplarının en aza indirgenmesi adına bir boşanma avukatı ile davayı takip etmek gerekecektir.

Boşanma davası süreci boşanan eşlerin psikolojik olarak yıprandığı bir süreçtir. Boşanma davası sürecinin kısaltılması ve boşanma davası süresince oluşacak psikolojik kayıpların önlenmesi adına boşanma davası, alanında uzman bir boşanma avukatı ile birlikte yürütülmelidir.

Boşanma davası, Aile hukukuna dair dava ve temsil konusunda başka sorularınız için avukatlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.