0(322) 456 29 21
·
avhukuk@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
İLETİŞİM

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içinde önemli bir alan olarak karlımıza çıkmakta olup; toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul Hukuk konuları olan ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan Gayrimenkul Hukuku, detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısı nedeniyle gayrimenkul hukuku uzmanı eşliğinde hukuka aykırı durumların bertaraf edilmesi amaçlanır. Gayrimenkul Hukukunun temelini oluşturan “mülkiyet hakkı” T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilmekte ve korunmaktadır.
A&V Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Gayrimenkul Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
– Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili.
– Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi ve dava sürecinde tarafların temsili.
– Şuf’a ön alım, davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili.
– Muris muvazzası-mirasçıdan mal kaçırma davalarında tarafların temsili.
– Kamulaştırma ve tezyid-i bedel, davalarında tarafların temsil edilmesi.
– Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ve süreç takibi.
– İpotek, intifa, irtifak, gibi aynı hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi.
– Taşınmaz malların alımı ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
– Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi.
– Kira sözleşmesinin feshi.
– Tahliye davaları,
Adana’da Gayrimenkul Hukuku avukatları olarak faaliyet gösteren büromuz yine çevre illerde ve Ankara, Antalya, İstanbul’da bu davaları takip etmektedir.