0(322) 456 29 21
·
avhukuk@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
İLETİŞİM

İdare Hukuku

Müvekkillerimiz ile kamu kurumu arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda müvekkilin bizzat idari kurumlara başvurularında veya idari yargıda açılması gereken davaların takibini yapmaktayız. Görev alanımıza giren dava türleri;
– İptal davaları, tam yargı davaları,
– İdari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
– Kamulaştırma davaları,
– Kentsel Dönüşüm davaları memurların tayin ve disiplin cezalarının iptali işlemleri,
– Malpraktis davaları,
– Kamu ihale mevzuatından kaynaklanan davalar gibi pek çok dava türüne bakmaktayız.
Adana ilinde faaliyet gösteren büromuz yine çevre illerde ve Ankara, Antalya, İstanbul’da da bu davaları takip etmektedir.