0(322) 456 29 21
·
avhukuk@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
İLETİŞİM

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanunun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edilebileceği edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Murisin yani miras bırakanın, mirasçılara intikal edebilen mal varlığına tereke denir.
Murisin, terekesi üzerinde hiçbir tasarrufu olmaksızın, ölüm ya da gaipliği halinde, hak sahipleri yalnızca yasal mirasçılarıdır. Ancak muris terekesi üzerinde, saklı paylı mirasçıların payları dışında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Bu durumda yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçılarda tereke üzerinde hak sahibi olacaktır. Aile içi çekişme ve geçimsizliklerin murisin terekesini üzerindeki tasarrufta bulunması suretiyle, yasal mirasçıları kısmen ya da tamamen tereke dışı bırakma çabasına dönüşmesi de, sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıkların başında gelmektedir.
A&V Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Miras Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
-İstihkak Davaları,
-Tapu İptal Davaları,
-Veraset Belgesinin İptali Davaları,
-Büromuzda alanında uzman avukatlarımız ile mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde vekaleten temsil edilmelerini sağlamak ,vasiyetname ve miras taksim sözleşmelerinin hazırlanmasında müvekkillerimize hukuki danışmanlık vermek,
– Miras bırakanın sağlığına ya da ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda, tenkis davası açılması nedeniyle Tenkis Davaları dava sürecini yönetmek,
– Terekenin tespiti ve korunması davaları,
– Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davalar,
– Mevcut vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin işlemler,
– Mirasın reddine ilişkin davaların yasal takibi başlıca olmak üzere müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
Adana’da Miras Hukuku avukatları olarak faaliyet gösteren büromuz yine çevre illerde ve Ankara, Antalya, İstanbul’da da bu davaları takip etmektedir.