0(322) 456 29 21
·
avhukuk@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
İLETİŞİM

Tag

anayasa
11
GİRİŞ: Kişilere ait temel hak ve özgürlükler Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Anayasa madde 148/3 gereğince “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.”...
Read More