0(322) 456 29 21
·
avhukuk@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
İLETİŞİM

Tag

senet
11
Giriş: Menfi tespit davaları genel olarak; borçlunun, icra takibinden önce veya takip sırasında, takip konusu alacağın borçlusu olmadığı için tespitinin genel mahkemelerde açabileceği davaya “menfi tespit davası” denir. Genel görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmekle beraber madde 4 uyarınca kambiyo senetleri kanunda özel olarak düzenlenmiş ve bu hususta yer alacak uyuşmazlıklarda...
Read More