0(322) 456 29 21
·
avhukuk@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
İLETİŞİM

Tag

tazminat
11
GİRİŞ: Tüketiciler ticari uygulamada bulunanlar karşısında her zaman bilgi ve tecrübe bakımlarından daha zayıf konumdadır. Bu zayıflık zaman zaman tüketicinin aleyhine maddi veya manevi külfet getirmekteyken, tacirin gelirinde artışa sebep olmaktadır. Hal böyleyken işbu uygulamalar haksız ticari uygulama olarak öğretide adlandırılmıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun(TKHK), Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği(YÖNETMELİK), Türk Borçlar Kanunu...
Read More
11
GİRİŞ: Kişilere ait temel hak ve özgürlükler Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Anayasa madde 148/3 gereğince “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.”...
Read More
11
İHBAR TAZMİNATI NEDİR? İş Kanunu madde 17 “süreli fesih” başlıklı Kanun maddesinde düzenlenen “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir” usulü ile iş akdinin sona erdirilmesinden önce akdin taraflarının birbirlerine bildirimde bulunma gerekliliği düzenlenmiştir. Maddeye göre, kıdeme göre öngörülen ihbar süresi fark etmekle birlikte; İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az...
Read More