0(322) 456 29 21
·
avhukuk@gmail.com
·
Pazartesi - Cuma 09:00-17:00
İLETİŞİM

Tag

temerrüt
11
Temerrüt; ifası imkânsız olmayan bir borcun muaccel olmasına ve talep edilmesinerağmen borçlunun borcu ifa etmemesi sonucu ortaya çıkan hukuki bir durumdur. Arsa payıkarşılığı inşaat sözleşmeleri de, kanunda düzenlenmemiş bir karma sözleşme niteliğindedir.Burada taraflar, sözleşme yapma serbestisi içinde, bir yandan eser sözleşmesine diğer yandantaşınmaz satım sözleşmesine ilişkin unsurları bir araya getirerek kanunda öngörülmemiş birsözleşme meydana getirmektedirler....
Read More